กำจัดปลวก

   

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูทั้งหมด

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด (SCM) กำจัดปลวกฉะเชิงเทราบริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด (SCM) กำจัดปลวกฉะเชิงเทรา : จังหวัดฉะเชิงเทรา

  { เข้าชม : 8624 }
ชื่อบริษัท :
บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด (SCM) กำจัดปลวกฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ประกาศ :
คุณอติกานต์
เบอร์ติดต่อ :
02-3342946-8, Hotline 088-566-4699
เบอร์แฟกซ์ :
0-2334-2948
E-mail :
info@scmpest.com
Website :
http://scmpest.com
รายละเอียด :
SCM Pest Control รอบรู้ปัญหา ราคามาตรฐาน บริการถูกกรรมวิธี มีความปลอดภัย สร้างความอบอุ่นใจสำหรับคุณ ให้บริการในเขตกทม. และปริมณฑล

** สารจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ
บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้นท์ จำกัด (SCM) ได้เริ่มเปิดดำเนินการด้านธุรกิจการป้องกันปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิดทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิด ไม่ให้เข้าไปทำลาย ทรัพย์สินที่มีค่าของท่านและยังมีโทษ เช่น สร้างความ รำคาญทำให้เสียภาพพจน์ต่อกิจการ และ นำเชื้อโรคมาสู่คน โดยมีผู้ชำ นาญงานทางด้านป้องกันปลวกกำจัดแมลง กว่า 10ปี ซึ่งทางบริษัทได้ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อ ใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาะธารณะสุข (164/2548 ) และผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ประกอบ การกำจัดแมลง ซึ่งโดยทางบริษัทเน้นถึงความสำคัญในดัานงานบริการและความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องแมลงให้กับสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยสำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร สถานที่ ราชการ โรงแรม และสถาณที่อื่นๆอีกมากมาย ที่ไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ ได้เข้าบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯจะเน้นความรู้ เรื่องเกี่ยว กับแมลง การป้องกันและการแก้ปัญหาถูกต้องตามกรรมวิธีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อ บุคคล สัตว์เลี้ยง โดยเราจะใช้สารเคมีที่ ปลอดภัย ที่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัย และการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายจากกระทรวงสาธารณสุขทุกชนิด ซึ่ง เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงและปลอดภัยสูงสำหรับผู้พักอา ศัยและสัตว์เลี้ยง

บริษัทฯ ได้รับดูแลระบบงานวางท่อเคมีป้องกันปลวกราดน้ำยา เคมีป้องกันปลวกก่อนปลูกสร้าง อาคารและรับดูแลงานแก้ไขปัญหาปลวกในที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว โดย ทางบริษัทฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจปัญหา แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีให้โดยไม่คิดค่าบริการ ให้บริการกำจัดปลวกในสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา บางแสน บางนา บางขุนเทียน ลาดกระบัง สวนหลวงและเขตพื้นที่ติดต่อทุกจังหวัด

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการพิจารณาด้วยดีจาก ท่านและคงมีโอกาศได้รับใช้ ท่านในอนาคตอันใกล้นี้

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท เอส.ซี.เอ็ม.เเมนเน็จเม้นท์ จำกัด

................
Termite Bait System กำจัดปลวก ระบบเหยื่อ เลบี้ริ้นธ์
กำจัดปลวก ด้วยระบบเหยื่อ เลบี้ริ้นธ์ เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท (ENSYSTEX REQUIEM TERMITE BAIT) กำจัดปลวกตายยกรัง มี 2 ระบบ เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน (Exterra In-ground Station) และเหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีบนดิน (Exterra Above-ground Station)
1. เลบี้ริ้นธ์ เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีใต้ดิน (Exterra In-ground Station)
- สถานีใต้ดิน (Exterra In-ground Station) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางการหาอาหารขอลปลวกด้วยการใช้ไม้เป็นการขัดขวางปลวกเข้ามากินอาหารในสถานีใต้ดิน มีไม้เป็นส่วนประกอบ จะถูกฝังลงในดินทุกระยะประมาณ 5 เมตร โดยการวางสถานีจะเน้นในบริเวณที่มักจะพบปลวก
- การตรวจสอบสถานีใต้ดินจะทำทุกประมาณ 4-12 สัปดาห์ต่อครั้ง จนกระทั่งพบปลวกเข้ามาในสถานี เมื่อมีการพบว่าเริ่มมีปลวกเข้ามาในสถานีก็จะมีการใส่ เอ็นซิสเท็กส์ รีไควม์ เทอร์ไมท์ เบท ซึ่งเป็นเหยื่อกำจัดปลวกลงในสถานี และจะมีการตรวจสอบทุก 2-6 สัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นในตอนแรก หลังจากปลวกถูกกำจัดหมด แล้วนำสถานีที่มีเหยื่อออก แล้วนำสถานีที่ใส่ไม้ใหม่แทนที่เดิมเพื่อ ตรวจสอบปลวกต่อไป
2. เลบี้ริ้นธ์ เหยื่อกำจัดปลวก สำหรับสถานีบนดิน (Exterra Above-ground Station)
- สถานีบนดิน (Exterra Above-ground Station) การติดตั้งสถานีบนดิน (จะติดตั้งเมื่อพบปลวกแล้วเท่านั้น) จะติดตั้งในบริเวณที่พบปลวกมาหาอาหาร และนำออกเมื่อปลวกถูกกำจัดไปหมดแล้ว หรือไม่พบว่ามีการเข้ามาหาอาหารอีก และจะมีการตรวจสอบทุก 2-6 สัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นในตอนแรก ที่มีการพบปลวกเข้ามาหากินอาหาร
- ควรเติมหรือทำให้เหยื่อกำจัดปลวกเปียกด้วยน้ำสะอาดอยู่เสมอ เพื่อรักษาคุณสมบัติในการดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินอาหารในสถานี
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
วิธีกำจัดปลวกที่ให้บริการ
- งานวางท่อ
- งาดราดน้ำยาเคมี
- งานเจอะพื้นอัดน้ำยาเคมี
- เครื่องตรวจปลวก
- ระบบเหยื่อเอ็กซ์เทอม (Xterm)

ให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ฟรี.....
ราคากำจัดปลวก :
- ราคามาตรฐาน ตามพื้นที่จริง - ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ฟรี.....
ลูกค้าอ้างอิง :
รายชื่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ (บางส่วน)

* บริษัท/สำนักงาน
- อาคารสุโขทัยเรสซิเด้นท์
- นิติบุคคลอาคารชุดสามภูมิการ์เด้น
- นิติบุคคลอาคารชุด ธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์
- นิติบุคคลอาคารชุด เคหะร่มเกล้า 1
- นิติบุคคลอาคารชุดคาซาวีว่า คอนโดมิเนี่ยม
- คอสโม่คอร์ท วิลเลจ
- มิตรแมนชั่น
- นิติบุคคลอาคารชุดเลอซาโต้
- นิติบุคคลอาคารชุดนนทรี
- ประไพสุขดี อพาร์ทเม้นท์
- นิติบุคคลอาคารชุดเทพารักษ์ 3
- นิติบุคคลอาคารชุดเทพารักษ์ 2/1
- นิติบุคคลอาคารชุดเทพารักษ์ 2
- อาร์.จี.บี.คอร์ท
- บริษัท พงศ์บวร จำกัด (สุวรรณีแมนชั่น)
- บริษัท ทวีและบุตร จำกัด (พรทวีอพาร์ทเม้นท์)
- บริษัท ยูนีเวอร์ส บิวตี้ จำกัด
- บริษัท วอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มหานครยิมซั่ม จำกัด
- บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ไทยโฟม จำกัด
- บริษัท ร่วมฤดีเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ เทพารักษ์ จำกัด
- บริษัท ไฮฟลายเออร์ จำกัด
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เซ็นทรัลวสันต์ จำกัด
- บริษัท เจริญเดคคอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
- Jnb Mfg & Exporting Co.,Ltd.
- บริษัท พี. มาลัย เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
- บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
- บริษัท รอแยล เท็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- บริษัท รอแยล วู้ดเด้น (1999) จำกัด
- บริษัท มิ่งเจริญเทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท วี เอส เพ้นท์ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท ทองไทย ( 1956) จำกัด
- บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- บริษัท เบฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ยาซิน เทรดดิ้ง จำกัด
- หจก. ขุมทรัพย์ ออโต้พาร์ท
- บริษัท ทัศรินทร์ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ เรียลเอสเตท จำกัด
- คณะบุคคลเบบี้ทูเบรเซส
- Rasheed & Shali
- Nature's Touch
- บริษัท เดลต้า เวต จำกัด
- บริษัท อาร์.เค.เอช.แมชชีนทูลส์ จำกัด
- บริษัท แอดวานซ์ซิสเต็มส์คอนซัลติ้ง จำกัด
- B.K.K GROUP CO., LTD.
- บริษัท มอนตี้แอนด์ท็อกโก้ จำกัด
- หจก. พี. เอ็ม. ซี. กรุ๊ป
- บริษัท ฟรีเมียร์ เรียลเอสเตท จำกัด
- บริษัท นิร์วานา จำกัด
- บริษัท ไฮฟลายเออร์ จำกัด
- เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2002
- หสน. ฟุกเฮงหลง
- หจก. เฮาลา
- หจก. เอส แอล พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
- บริษัท แก๊ส แอนด์ เกียร์ โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- บริษัท ไบโอฟรีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปทท) จำกัด
- บริษัท ไทเกอร์ สตาร์ จำกัด
- บริษัท เอสบี. บอยเลอร์ จำกัด
- โบสถ์ เบท เอลีเชวา
- บริษัท ยูโรสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท พี.เอ.คอนเซาท์แทนต์ จำกัด
- A-DIC CO., LTD.
- บริษัท ห้างที่นอนเพชรบุรี จำกัด
- หจก. กิตวรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง
- Union Group Export Center Co.,Ltd.
- หจก. ทรัพย์จิรวรรณ
- SSP Tower 3
- อาคารร่วมฤดี
- อาคารหลังสวนคอร์ท
- บริษัท เวฟวีลี่ จำกัด
- บริษัท น็อตแอนด์สกรู จำกัด
- คณะบุคคลเบบี้ทูเบรเซส
- ร้านฟองจันทร์
- บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ( 16 สาขา)
- บริษัท ทวีและบุตร จำกัด
- บริษัท โอ ซี เอส ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท โอ. ซี. เอส. เรียลเอสเตท จำกัด
- นิติบุคคลอาคารชุดคาซาวีว่า คอนโดมิเนี่ยม
- บริษัท โฟร์เอสโพลีเมอร์ จำกัด
- นิติบุคคลอาคารชุดอีสทาวเวอร์
- นิติบุคคลอาคารชุด เคหะร่มเกล้า 1
- บริษัท ซี.เอส.ซี. ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
- คอสโม่คอร์ท วิลเลจ
- นิติบุคคลอาคารชุดเลอซาโต้
- Bangkok Diecasting And Injection Co., Ltd.
- นิติบุคคลอาคารชุดนนทรี
- บริษัท สแตนด์ไท จำกัด
- บริษัท มอนตี้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- อาร์.จี.บี.คอร์ท
- บริษัท มอนตี้แอนด์ท็อกโก้ จำกัด
- หกจ. พี. เอ็ม. ซี. กรุ๊ป
- บริษัท พงศ์บวร จำกัด
- นิติบุคคลอาคารชุดอินทามาระเพลซ
- สำนักงานทนายความนิคม
- บริษัท จ็อบ ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท นิร์วานา จำกัด
- บริษัท ไฮฟลายเออร์ จำกัด
- ร้านงี่ไทจั่ง
- บริษัท ไบโอฟรีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปทท) จำกัด
- ประไพสุขดี อพาร์ทเม้นท์
- หสน. ฟุกเฮงหลง
- หจก. เฮาลา
- หจก. เอส แอล พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
- บริษัท แก๊ส แอนด์ เกียร์ โปรดักส์ จำกัด
- นิติบุคคลอาคารชุดเทพารักษ์ 3
- เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 2002
- บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- บริษัท ยูนีเวอร์ส บิวตี้ จำกัด
- บริษัท ทัศรินทร์ จำกัด
- บริษัท เอ็น.ซี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนลแมเน็จเม้นท์ จำกัด
- บริษัท สไปส์ กาเดนท์ จำกัด
- นิติบุคคลอาคารชุดเทพารักษ์ 2/1
- บริษัท พี.เอ.คอนเซาท์แทนต์ จำกัด
- Dextra Manufacturing Co.,Ltd.
- บริษัท ซีเอส. เมทอล จำกัด
- บริษัท ซีเอส. เมทอล จำกัด
- บริษัท ซีเอส. เมทอล จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เดอร์ไลท์ จำกัด
- บริษัท รอแยล เท็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- บริษัท ไทยโฟม จำกัด
- บริษัท เฮออี่ จำกัด
- บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส. แอล. อุตสาหกรรมยาง (2000) จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จำกัด
- บริษัท ควอลิตี้ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท กวงหงส์ (อิเลคโทรนิคส์) ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
- บริษัท เอ็มทู ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
- บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- Bangkok Diecasting And Injection Co., Ltd.
- บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด
- บริษัท กู๊ดเท็กซ์ การ์เมนท์แฟคตอรี่ จำกัด

** ส่วนราชการ/ธนาคาร
- สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้านครหลวง (สาขาวัดเลียบ)
- สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้านครหลวง (สาขาเพลินจิต)
- พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ ( อาคารอำนวยการ)
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ ( อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ)
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
- สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ มีนบุรี
- โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดีเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
- วัดชนะสงครามวรวิหาร
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** โรงแรม/รีสอร์ท/ร้านอาหาร
- โรงแรมสีลมซิตี้อินน์
- โรงแรมเวลคัม (บริษัท รามาพัฒนา จำกัด)
- Grand Tower Inn (บริษัท ไปดีมาดี จำกัด)
- Nana City Inn
- Khurana Inn
- โรงแรมสวัสดีบางกอก
- โรงแรมสวัสดีสุขุมวิทอินน์
- โรงแรมวรบุรีสุขุมวิทอินน์
- โรงแรมสวัสดีข้าวสารอินน์
- Caderazzo Italian Restaurant
- Pent Pub
- แพนโรสท์ (สาขาอรกานต์)
- สุรวงศ์ เกี๊ยกหูฉลาม
- ร้านอาหารซันเซ็ท
-S ilk Bar & Restaurant
- เดอะการ์เด้นสปาร์
- ร้านยำ-ย่าง
- บริษัท โฮมคิทเช่น จำกัด
- บริษัท เพชรบุญมา จำกัด (อาคารแกรนด์ไดม่อนประตูน้ำ)
- KHURANA HOUSE
- บริษัท แกรนด์ทาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด (GRAND สุขุมวิท 53)
- บริษัท แกรนด์ สปา มิลเลนเนียม จำกัด
- NEW COWBOY
- ร้านเบส & บิ๊ก มินิมาร์ท
- บริษัท ฮอลปีเทค จำกัด
- บริษัท มาบุญครองประดู่ จำกัด
- SPY GLASS
- CHAVINTAGE CO., LTD


** ประเภทวางท่อและราดน้ำยาเคมีป้องกันปลวกก่อนปลูกสร้าง
- บริษัท โซลิค คอนซัลแตนท์ จำกัด
- บริษัท บี.เค.เค. กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท นครทอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท นครทองบีช จำกัด
- บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด
- หจก. ที โมนิ กรุ๊ป
- หจก. วรวรรณดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (สวนหลวง)
- หจก. วรวรรณดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ถ.สุขุมวิทสายเก่า)
- หจก. วรวรรณดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ซ.อุ่นอารีย์วิทยา)
- หจก. วรวรรณดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ถ.เทพารักษ์)
- หจก. วรวรรณดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (ถ.รางรถไฟสายเก่า)
- สำนักงานทนายความนิคม
- บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
- QUIK & SAV SYSTEMS CO.,LTD.
- หจก. เอส แอล พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
- โครงหมู่บ้านธนาภิรมย์
- หมู่บ้านรินทิชา
- บริษัท ซี.เอส.เอ (2001) จำกัด
- บริษัท สไตล์ แอนด์ ยูนีค จำกัด
- บริษัท ไม้หลา จำกัด
- หจก. พ. พัฒนศิลป์
- บริษัท นนทรี จำกัด
- บริษัท 82 การช่าง จำกัด
- บริษัท นครสิน จำกัด
- บริษัท เอกอนันต์ แลนด์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 157/236 ม.5 ซ.มังกร ถ.เทพารักษ์
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
เขต/ อำเภอ :
เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
17 มกราคม 2567  10:36:44
Tags :
-


(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<


ค้นหาบริษัทให้บริการกำจัดปลวก

ชื่อบริษัท :
จังหวัด :
เขต/อำเภอ :
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

.